безстрастен

безстрастен
прил. - равнодушен, безучастен, апатичен, незаинтересуван, безразличен, индиферентен, безгрижен, нехаен, студен, хладен, безчувствен, безжизнен, флегматичен
прил. - вял, бездушен
прил. - невъзмутим, отпуснат, неемоционален
прил. - спокоен, отмерен
прил. - хладнокръвен, трезв

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • апатичен — прил. равнодушен, безчувствен, безстрастен, хладен, студен, флегматичен, безразличен, бездушен, неотзивчив, безучастен, незаинтересован, нехаен, индиферентен, отпуснат, вял прил. безжизнен, инертен прил. празен, незает с нищо, разсеян, блуждаещ… …   Български синонимен речник

  • бездушен — прил. мъртъв прил. безчувствен, безжалостен, безсърдечен, безжизнен, безучастен, равнодушен, хладен, студен, апатичен, безразличен, неотзивчив прил. вял, безстрастен прил. отпуснат прил. инертен …   Български синонимен речник

  • безжизнен — прил. мъртъв, бездиханен, безчувствен, бездушен, анемичен, безкръвен, неодухотворен прил. безучастен, равнодушен, студен, неподвижен, инертен, флегматичен прил. бездеен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен прил. безинтересен, безцветен,… …   Български синонимен речник

  • безразличен — прил. безучастен, хладен, апатичен, индиферентен, равнодушен, студен, пасивен, бездушен, безчувствен, неутрален, безгрижен прил. чужд, безинтересен прил. вял, безстрастен прил. аполитичен прил. безизразен прил. коравосърд …   Български синонимен речник

  • безчувствен — прил. в несвяст, в безсъзнание прил. жесток, немилостив, безсърдечен, коравосърдечен, безчовечен, свиреп прил. апатичен, безразличен, равнодушен, корав, студен, леден, безучастен, хладен, пасивен, безжизнен, индиферентен, безстрастен прил.… …   Български синонимен речник

  • вял — прил. увехнал, посърнал, без свежест, бледен прил. безжизнен, слаб, немощен, омърлушен, апатичен, муден прил. незначителен, малък, дребен, маловажен прил. безстрастен, бездушен, безразличен прил. бавен, провлачен, безинтересен, замрял прил …   Български синонимен речник

  • невъзмутим — прил. индиферентен, спокоен, непоколебим, студен, хладен, хладнокръвен, безучастен, равнодушен, самообладан, безчувствен прил. безстрастен, отпуснат, вял, безжизнен, неемоционален, флегматичен прил. незагубващ самообладание, самоуверен прил.… …   Български синонимен речник

  • неемоционален — прил. безстрастен, безчувствен, невъзмутим, студен, равнодушен, отпуснат, вял, безжизнен, флегматичен прил. сдържан, хладен, спокоен …   Български синонимен речник

  • отмерен — прил. правилен, симпатичен, равномерен, еднакъв, размерен, еднообразен, ритмичен, плавен прил. въздържан, скромен, умерен, бавен прил. постоянен, неизменен, установен, редовен, системен, методичен, непрестанен, неотклонен прил. спокоен,… …   Български синонимен речник

  • отпуснат — гл. разпуснат, разслабен, разхлабен, отслабен гл. небрежен, немарлив, неуреден, мързелив, ленив гл. флегматичен, неенергичен, безжизнен, омърлушен, апатичен, бавен, тромав гл. бездушен, вял гл. инертен гл. безстрастен, бе …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”